Get Adobe Flash player

Aking og snøballkrig

Vi blir aldri for gammel til å leke……

Vi har flotte bakker på Slåttebakken Gård og har hatt grupper på besøk som har tatt med akebrettet og laget akekonkurranse.

Eller hvorfor ikke snøballkrig?

Vi tenner gjerne bål og serverer gløgg.